Yolsuzlukla mücadele raporu: Türkiye Balkanların da gerisinde

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Batı Balkanlar ve Türkiye’de yolsuzluğun en önemli sorunlardan biri olmaya devam ettiğini belirterek, yolsuzlukla mücadelede son durumu bir raporla ortaya koydu. ‘Yolsuzlukla Mücadelede Reform ile Gerileme Arasında’ başlıklı rapora göre, Türkiye bu alanda yerinde sayıyor.

Dünya Gazetesi’nden Özlem Ermiş Beyhan’ın Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Yolsuzlukla Mücadelede Reform ile Gerileme Arasında’ başlıklı raporundan derlediği habere göre; Türkiye yolsuzlukla mücadelede geriledi. Raporda Ko­sova, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’nın yolsuzlukla mücadele için kurumsal ça­ba gösterdiği, ancak Türki­ye, Bosna-Hersek, Karadağ ve Sırbistan’ın bu alanda ya yerinde saydığı veya gerile­me gösterdiği belirtildi.

Raporda ayrıca bu ülkelerin Yolsuz­luk Algı Endeksi skorlarına da yer verildi. Türkiye’nin 2020 yılında 40 olan Yol­suzluk Algı Endeksi skoru­nun 2023’te 30’a gerilediği dikkat çekiyor. Türkiye bu skorla tüm Batı Balkan ülke­lerinin gerisinde yer alıyor.

Raporda, kısmen AB en­tegrasyonuna yönelik iler­leme kaydetmeyi amaçla­yan çeşitli siyasi ve kamu sektörü reformlarına rağ­men, insanların hâlâ Batı Balkanlar ve Türkiye’deki en büyük sorunlardan biri olarak yolsuzluğu gördüğü belirtiliyor.

‘YARGIYA MÜDAHALELER EN ÖNEMLİ ZAYIFLIKLAR’

Uluslararası Şeffaflık Ör­gütü’nün raporunda “Yargıya ve kamu atamalarına mü­dahaleler ve patronaj ağ­ları ile kusurlu hale gelen parti içi demokrasi ortam­ları, Batı Balkanlar ve Tür­kiye’de tespit ettiği­miz temel zayıflıklar arasında yer alıyor” ifadeleri kullanıldı.

Raporda Türki­ye’de “suç teşkil eden fiillere” ilişkin istatistik bulunmadı­ğı da not edilerek Uluslarara­sı Şeffaflık Örgütü verilerine göre 2009 yılından bu yana yolsuzluk ile ilgili suçlama­larda takipsizlik kararların­da artış olduğunun altı çizildi.

‘TÜRKİYE’NİN YOLSUZLUKLA MÜCADELE STRATEJİSİ BULUNMUYOR’

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, raporunda şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye son beş yılda yolsuzlukla mücadele yolunda herhangi bir yasa çıkarmadı, bir reforma imza atmadı. Mevcut bir ulusal yolsuzlukla mücadele stratejisi yok veya bilinen son stratejinin süresi 2014 yılında dolmuş durumda. Türkiye 2006 yılında Yolsuzluğa Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesini imzalamış olmasına rağmen yolsuzlukla mücadele yolunda kayda değer bir girişim ya da bildiri açıklanmış değil.”

(HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x